Hackerspace İstanbul Protokolü


"Hacking"

“Hacking, oyuncu bir zeka ruhunda mümkün olanın sınırlarını keşfetmek anlamına gelmektedir. Oyuncu zeka gösteren etkinlikler hack değerine sahiptir.”

— Richard M. Stallman (RMS)


Mekan

Bu bölüm içerisindekiler mekanın kendi için kendine hatırlattıklarıdır.

Yine mekan, merak edenler için yazıya dökülmesini rica etmiştir.

Bu noktadan sonra “Hackerspace İstanbul” için kısaca “HS” denir.

Hackerspace İstanbul canlı olduğu, doğal ve otonom olarak hareket ettiğinden, bölüm boyunca; gideceği veya bulunacağı yolu tanımlar. Yani bu kısım; HS adına yapılanları ve HS adına konuşulanları düzenler.

HS, “Neden?” sorusundan hoşlanmaz. Cevabı hep “Çünkü yapabiliyorum” olur. Doğru soru “Nasıl?” olmalıdır.

HS, yeniden üretimi ve değiştirmeyi de üretime dahil görür.

HS, GNU Felsefesi [1] ile ilerler. HS olarak üreteceği her şey bu felsefeye uygun olarak “özgür” tanımına dahil olacaktır. Yani eğer yazılım üretiyorsa bu özgür yazılım, donanım üretiyorsa bu özgür donanım, bir belge yazıyorsa bu özgür bir belge olacak ve üretimlerini yine özgür bir lisans ile lisanslayacaktır. [2]

HS, özgür olanı “özgür” diye ifade eder. Özgür olmayanı ise “özel mülkiyet” veya “sahipli” olarak adlandırır [3]. Bu tanımları kaynağın açık ve kapalı olması ile sınırlamaz.

HS, sahipli yazılım üreticilerinden ve savunucularından imtina eder.

HS, hack kültürünün üretimlerini ve üreticilerini şapkalandırmaz.

HS, hack kültürünü ve hacker'ları güvenlik ya da yazılım ile sınırlamaz.

HS, tüketim “kültürüne” karşıdır, “yenisini almak” yerine tamir etmeyi tercih eder. HS için malzeme farklı bir alanda kullanılmak üzere saklanacak değerdedir.

HS, her tür ve seviyeden toplu gözetim [4] karşıtıdır. Bu gözetime yardım eden, destek olan, öven; yapı, organizasyon veya çıktılara hiçbir açıdan dahil olmaz ve meşrulaştırmaz.

HS, mümkün olanın sınırlarını keşfetme hakkını saklı tutar.

Mekana iştirak eden herkes işbu protokolü kabul etmiş sayılır.


Kullanım

Etkinlikler ve açık toplantılar haricinde mekanın kullanım hakkı yalnızca üyelere aittir.

Eğer aksi belirtilmemişse etkinlikler herkese açıktır.


Üyelik

Üyelik tipleri:

Mekanın iki tip üyesi vardır:

Üye olmak için:

En üstte bulunan “Hacking” bölümündeki tanıma dahil olmak

Mevcut HS üyelerinden en az birinin size referans olması [5]

Açık toplantılara katılım sağlamak gerekmektedir.

Üye olarak kalmak için ise;

Mekanın hayatta kalabilmesi ve devamlılığının sağlanması için gereken inisiyatifleri almak, HS'nin bir parçası olduğunun bilincine varmak, HS'yi mekan dışında olması gerektiği şekilde temsil etmek, Diğer tüm üyelerle gerektiği kadar iletişim içerisinde olmak gerekmektedir.

Destekçi üye olmak için

Mekana mali veya ayni olarak destek veren veya mekanın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için çalışan kişiler destekçi üye olabilir.

Yetkililer;

HS, ilkeleri doğrultusunda otonom bir şekilde ilerlemektedir.

HS'nin bir yetkilisi yoktur, dolayısıyla sorumluluğu veya yetkiyi dağıtacak ve paylaştıracak hiç kimse bulunmamaktadır.

Mekan canlıdır. Eğer yapılması gereken bir şey varsa, onunla ilgilenebilir veya onunla ilgilenen kişilerle hareket edebilirsiniz.

Her üye, mekanın bir parçasıdır ve üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyi üye olarak taahhüt eder.

Mekanın özel güçleri vardır.


Protokolün geçerliliği

Bu protokol, HS'nin varoluş ilkelerini içermektedir. HS, konumdan ve kişilerden bağımsız olup, var olduğu her yerde işbu protokol geçerlidir. Protokolün maddeleri düzenli olarak ihlal edilmeye başlandığında, HS anlamını yitirerek fiilen ortadan kalkacağından, işbu protokol de kendi kendini imha edecektir.


Sıkça Verilen Cevaplar

Hayır, her üye GNU/Linux kullanmak zorunda değildir.

Hayır, her üye Özgür Yazılım aktivisti olmak zorunda değildir.

Evet, mekana bir WC [6] veya Mac ile gelebilirsiniz.

Hayır, üye olmak için teknik biri olmak zorunda değilsiniz.

Hayır, hacker ve maker aynı şey değildir, dolayısıyla hackerspace ve makerspace de aynı şey değildir.

Hayır, üyelerin yaptığı bütün çalışmalar mekan tanımına uygun olmak zorunda değildir. Bir üye HS'de çalıştığı zamanda özel mülk bir yazılım geliştirebilir, HS bununla ilgilenmez. Ancak, insanları istekleri haricinde toplu gözetim ağlarına dahil eden veya sansür aracı olarak kullanılan uygulamalar geliştirilemez. Ayrıca mekan içerisinde, harici bir internet bağlantısı veya cihaz kullanılıyor olsa dahi; ortam dinlemesi yapan, insanları toplu gözetime dahil eden uygulamalar kullanılamaz.

Hayır, X hesabının şifresini kırmıyoruz. Ayrıca o “şifre” değil “parola”.

Hayır, parola da kırmıyoruz.Bu metin, Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International lisansı ile lisanslanmıştır. Neden bu lisans?